C.V. René Kærup


Konferencer-kurser.

2024 SFPE 14 th Conference on performance-based Codes and Design, Copenhagen.

2023 SFPE European Conference & Expo on Fire Safety, Engineering, Berlin.

2020 SFPE 13 th Conference on performance-based Codes and Design, New Zealand.

2018 NFSD Conferense DTU.

2018 SFPE 12 th Conference on performance-based Codes and Design, Hawaii.

2017 SFPE North American Conference & Expo: Accent on Fire Protection Engineering, Montréal, Canada.

2017 Council on Tall Buildings and Urban Habitat Scandinavia – The Second Symposium, Cph.

2017 RMG, 2 dages kursus i amerikanske sprinklerregler NFPA 13-2016 samt FM Global regler.

2016 SFPE 11th Conference on Performance-based Codes and Design, Warsaw.

2016 SFPE - Introduction to Industrial FPE, Warsaw..

2015 SFPE 1st Europe Conference on Fire Safety Engineering, Cph..

2015 DTU Fire Safety Day.

2014 SFPE 10th Conference on Performance-based Codes and Design, (speaker), Brisbane.

2014 DTU Fire Safety Day.


DTU, Master of Fire Safety Engineering.

2014 Environmental Chemistry.

2013 Fire Engineering Project Task – Functionality Inspection and Analysis of Interconnected Fire Protection Systems. (Udtaget til præsentation på SFPE

         konference i 2014).

2012 Fire Risk Management.

2011 CAD-Fire

2011 Structural Fire Engineering.

2010 Performance based Design.

2009 Engineering Mathematics and Physics for Bachelors

2009 Fire Dynamics

2009 Risk Analysis in chemical industry

2009 Fire Chemistry

2008 Applied Fire Safety Engineering - Standardization.

2008 Applied Fire Safety Engineering - Insurance.


Erhvervserfaring.

2021 - Bedømmer hos Rambøll Certificering.

2020   Konstruktørforeningens repræsentant i DBI - Teknisk Udvalg, bl.a. 232, 024, 027,

2019 - 2020 Medlem Byggepolitisk udvalg Konstruktørforeningen.

2019 - Brandrådgiver, certificeret til BK 3 & 4, Lean Fire Safety ApS.

2014 - Opstart af Lean Fire Safety, bibeskæftigelse som brandrådgiver.

2018 - 2019 Specialvagt/Chefvagt Nordjyllands Beredskab.

2017   5 årig kontrakt som særlig sagkyndig med Danak, den danske akkrediteringsfond.

2016   Vejleder for Master i Brand studerende på DTU, brandteknisk projektopgave.

2016   Gæsteunderviser DTU, Master i Brandsikkerhed uddannelsen, aktive anlæg.

2016 - 2019 Beredskabsinspektør, Nordjyllands Beredskab, (Aalborg).

2015 - 2019 Gæsteunderviser, Risikosamarbejde på Ferskvandscentrets Kursusafdeling.

2005 - 2018 Indsatsleder Middelfart og Aalborg.

2007 - 2016 Beredskabsinspektør, Beredskabscenter Aalborg, Aalborg Kommune.

1998 - 2007 Byggesagsbehandler/ Bygherrerådgiver, Middelfart Kommune.

1996 - 1998 Bygningsinspektør i Boligselskabet INI, Nuuk Grønland.

1996 Bygningskonstruktør HTH byggeforum København.


Januar 2016 - august 2019, Beredskabsinspektør i Nordjyllands Beredskab, med samme opgaver som hos Beredskabscenter Aalborg, hvor jeg bl.a. er funktions-

ansvarlig for sagsbehandling af risikovirksomheder, og foretager brandteknisk byggesagsbehandling omfattet af beredskabsloven, primært Tekniske

Forskrifter, samt sagsbehandling af byggeri opført efter ”information om brandteknisk dimensionering” og ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”. Fungerer som Indsatsleder.


Lean Fire Safety ApS er motiveret af, at jeg mener jeg kan bidrage positivt til byggeprocessen med henblik på at optimere og nytænkning af løsninger og

derved undgå unødvendige brandsikringstiltag, uden at gå på kompromis med fagligheden i opgaveløsningen.


Øvrig Uddannelse.

2023 Certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol, ved Rambøll certificering.

2019 Certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 & 4, ved Rambøll certificering.

2017 Krisestaben i samfundets beredskab, Beredskabsstyrelsen.

2011 Overgangsuddannelse i Indsatsledelse, Tværfaglig del, Tinglev.

2010 Overgangsuddannelse i Indsatsledelse, Beredskabsfaglig del, Tinglev.

2007 Frigørelsesteknik og taktik let og tung, Tinglev.

2007 Indsatskemi, Bernstorff Slot.

2005 Brandteknisk Byggesagsbehandling, Højskolen Snekkersten.

2004 Indsatsleder, Tinglev.

2000 – 2003 Funktionsuddannelsen. Holdleder. Indsatsleder.

1994 – 1996 Bygningskonstruktør, Håndværkerhøjskolen Haslev.

1992 – 1993 Byggetekniker, Håndværkerhøjskolen Haslev.

1990 – 1991 Søværnet, aftjent værnepligt bl.a. uddannet røgdykker på skib.

1988 – 1990 Teknisk assistent(uddannelsen), Håndværkerhøjskolen Haslev.

1987 – 1988 EFG Bygge & Anlæg, Håndværkerhøjskolen Haslev.